Oracle

PL/SQL ilə SOAP requesti göndərmək

PL/SQL-də UTL_HTTP paketi vasitəsi ilə SOAP requestlərini aşağıdakı kimi göndərə bilərik.

SET serveroutput on
DECLARE
  -- SOAP REQUESTS/RESPONSE
  soap_req_msg  VARCHAR2 (32767);
  soap_resp_msg  VARCHAR2 (32767);

  -- HTTP REQUEST/RESPONSE
  http_req    UTL_HTTP.req;
  http_resp    UTL_HTTP.resp;

BEGIN
  --
  -- Create SOAP request via HTTP
  --
  soap_req_msg :=
   '
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding">

<soap:Body>
 <m:GetPrice xmlns:m="https://www.w3schools.com/prices">
  <m:Item>Apples</m:Item>
 </m:GetPrice>
</soap:Body>

</soap:Envelope>';

  http_req :=
   UTL_HTTP.begin_request
             ('http://localhost:8080/TestService/Test',
             'POST',
             'HTTP/1.1'
             );
  UTL_HTTP.set_header (http_req, 'Content-Type', 'text/xml');
  UTL_HTTP.set_header (http_req, 'Content-Length', LENGTH (soap_req_msg));
  UTL_HTTP.set_header (http_req, 'SOAPAction', '');
  UTL_HTTP.write_text (http_req, soap_req_msg);

 --
  -- Invoke Request and get Response.
  --
  http_resp := UTL_HTTP.get_response (http_req);
  UTL_HTTP.read_text (http_resp, soap_resp_msg);
  UTL_HTTP.end_response (http_resp);
  DBMS_OUTPUT.put_line ('Output: ' || soap_resp_msg);
END;
/
Həmçinin Oxu:  Oracle bir neçə sətri birləşdirmək [listagg]

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir