Oracle

Oracle PL/SQL Package

Oracle Pl/SQL Package necə yaradılır və istifadə olunur

Oracle-da package-lər funksiya, prosedur və tipləri məntiqi olaraq birləşdirən objectlərdir.
Package-lər modulluq, funksionallıq və sürətli olması əsas üstünlükləridir.
Package-lər iki hissədən ibarət olur.
Specification və Body hissələri.
Specification hissəsində package-də olan function və procedure-ların tanımlanması edilir.
Body hissəsində isə spec-də qeyd elədiyimiz function və procedure-ların özləri yazılır.

İndi isə sadə bir nümunəyə baxaq. 4 function və bir procedure-dan ibarət package yaradaq.

ilk öncə package-in spec hissəsini yazaq.

  CREATE OR REPLACE PACKAGE si_math_operators 
  AS 
   FUNCTION si_addition (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER) 
     RETURN NUMBER; 
   
   FUNCTION si_subtraction (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER) 
     RETURN NUMBER; 
   
   FUNCTION si_multiplication (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER) 
     RETURN NUMBER; 
   
   FUNCTION si_division (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER) 
     RETURN NUMBER; 
   
   PROCEDURE si_do_operation (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER, si_opr CHAR); 
  END si_math_operators; 

Ardınca isə body hissəsini yazaq.

  CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY si_math_operators 
  AS 
   FUNCTION si_addition (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER) 
     RETURN NUMBER 
   IS 
     si_rslt NUMBER; 
   BEGIN 
     si_rslt := si_num1 + si_num2; 
     RETURN si_rslt; 
   END; 
   
   FUNCTION si_subtraction (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER) 
     RETURN NUMBER 
   IS 
     si_rslt NUMBER; 
   BEGIN 
     si_rslt := si_num1 - si_num2; 
     RETURN si_rslt; 
   END; 
   
   FUNCTION si_division (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER) 
     RETURN NUMBER 
   IS 
     si_rslt NUMBER; 
   BEGIN 
     si_rslt := si_num1 / si_num2; 
   EXCEPTION 
     WHEN ZERO_DIVIDE 
     THEN 
      BEGIN 
        si_rslt := -99999; 
      END; 
   
      RETURN si_rslt; 
   END; 
   
   FUNCTION si_multiplication (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER) 
     RETURN NUMBER 
   IS 
     si_rslt NUMBER; 
   BEGIN 
     si_rslt := si_num1 * si_num2; 
     RETURN si_rslt; 
   END; 
   
   PROCEDURE si_do_operation (si_num1 NUMBER, si_num2 NUMBER, si_opr CHAR) 
   IS 
     si_final_rslt NUMBER; 
   BEGIN 
     CASE si_opr 
      WHEN '+' 
      THEN 
        si_final_rslt := si_addition (si_num1, si_num2); 
      WHEN '-' 
      THEN 
        si_final_rslt := si_subtraction (si_num1, si_num2); 
      WHEN '/' 
      THEN 
        si_final_rslt := si_division (si_num1, si_num2); 
      WHEN '*' 
      THEN 
        si_final_rslt := si_multiplication (si_num1, si_num2); 
      ELSE 
        DBMS_OUTPUT.put_line ('Other Operation Not Accepted.'); 
     END CASE; 
   
     DBMS_OUTPUT.put_line ( 
      si_num1 || si_opr || si_num2 || '=' || si_final_rslt); 
   END; 
  END si_math_operators; 
  / 

Package içərisindəki procedure və funksiyalara aşağıdakı şəkildə müraciət edirik.
BEGIN
SI_MATH_OPERATORS.SI_DO_OPERATION (5, 3, ‘*’);
END;
package_sevdimali

Həmçinin Oxu:  SQL ilə təkrar sətirləri silmək

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir