Proqramlaşdırma

WordPress “Header already sent” xətası və həlli

WordPress üçün yazdığım plug in-i aktivasiya edərkən aşağıdakı xətanı alırdım. Yəqin ki, sizlərin də, qarşısına çıxıb. The plugin generated 3 characters of unexpected output during activation. If you notice “headers already sent” messages, problems with syndication feeds or other issues, try deactivating or removing this plugin. Headers alredy sent xətası adətən aşağıdakı səbəblərdən yaranır: php teqlərindən(<?php ?>) əvvəl və ya…

Continue Reading