data_dictionary_1
Database

Oracle Data Dictionary

Data Dictionary və ya Sistem kataloqu. Data Dictionary Oracle Verilənlər Bazasında olan məlumatlar haqqında metadataları saxlayırlar. Məsələn bir cədvəlimiz olduğun düşünək Data Dictionary-da cədvəlimiz haqqında aşağıdakı məlumatlar saxlanır: Cədvəlin Adı Kimin yaratdığı Nə zaman Yaradıldığı Cədvəl üzərində DML ən son nə zaman çalışdırıldığı Cədvəlin sütunları Stünların tipləri Sahibi və İcazələr və.s Data Dictionary Cədvəlləri read only-dir ancaq. Bu cədvəllər üzərində…

Continue Reading